Các Kênh Phụ Trội

Ngoài hai gói dịch vụ cơ bản gồm VOD HD và Premium HD, FPT Play HD còn mang đến các gói kênh dịch vụ phụ trội nổi bật của nhiều nhà đài khác như VTV Cab HD, VTC HD và đặc biệt là VSTV với chùm kênh K+ "đắt giá".

Các gói kênh dịch vụ phụ trội sẽ được cung cấp chỉ khi sử dụng gói dịch vụ Premium HD (không áp dụng cung cấp các gói kênh dịch vụ phụ trội khi sử dụng dịch vụ VOD HD). Danh sách kênh truyền hình các gói phụ trội nổi bật: 1.Gói VTV Cab HD: Gói VTV Cab HD gồm 16 kênh truyền hình SD và 2 kênh truyền hình HD do Công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) sản xuất. Giá trọn gói: 30.000 đồng/tháng (chưa bao gồm 10%VAT).
STT

VỊ TRÍ KÊNH

TÊN KÊNH

1

40

Giải trí TV

2

41

Phim Việt

3

42

Thể thao TV

4

43

M4me

5

44

E Channel

6

45

VTVcab 6

7

46

D Dramas

8

47

Bibi

9

48

Info TV

10

49

O2TV

11

50

TV Shopping

12

51

Style TV

13

52

VTVcab 14

14

53

Invest TV

15

54

Bóng đá TV

16

55

VTVcab 17

17

56

Thể thao TV HD

18

57

Bóng đá TV HD

2.Gói VTC HD: Gói phụ trội VTC HD gồm 5 kênh truyền hình HD do Công ty Dịch vụ Truyền hình số (VTC Digital) sản xuất. Giá trọn gói: 27.300 đồng/tháng (chưa bao gồm 10% VAT). Gói phụ trội VTC HD chỉ phù hợp với hạ tầng VDSL - FTTH của FPT Telecom.

STT

VỊ TRÍ KÊNH

TÊN KÊNH

1

73

VTC HD1

2

74

VTC HD2

3

75

VTC HD3

4

76

VTC3 HD

5

77

iTV HD

3.Gói K+: Gói phụ trội K+ gồm 3 kênh HD: K+1 HD, K+NS HD(Nhịp sống) và K+PM HD(Phái mạnh) và 1 kênh SD: K+PC (Phong cách) do Công ty Truyền hình số vệ tinh VSTV sản xuất. Giá trọn gói: 136.400 đồng/tháng (chưa bao gồm 10% VAT). Tín hiệu HD chỉ phù hợp với hạ tầng VDSL - FTTH của FPT Telecom. Đối với hạ tầng mạng ADSL, tín hiệu của gói kênh K+ là tín hiệu SD.

STT

VỊ TRÍ KÊNH

TÊN KÊNH

1

36

K+1 HD

2

37

K+NS HD(Nhịp sống)

3

38

K+PM HD (Phái mạnh)

4

39

K+PC (Phong cách)