Quy Định Điểm Đen

QUY ĐINH ĐIỂM ĐEN VÀ NHÀ TRỌ: - Đặt cọc 2 tháng cước khuyến mại, hoặc 2 tháng cước gốc, hoặc 330.000 - 660.000 đồng, ... tùy theo quy định của chi nhánh FPT Telecom tỉnh ban hành. Số tiền đặt cọc này sẽ được hoàn lại theo quy định của chi nhánh FPT Telecom tỉnh ban hành. Tại một số chi nhánh, Quý khách được miễn đặt cọc trong trường hợp trả trước tiền cước 1 năm.